מקרה מבחן:

שיטת הגזל והאלימות בעמק שילה במהלך שנות ממשלות נתניהו

2009-2015

רצח הפעוט עלי דוואבשה ואביו סעד עורר סערה גדולה. הצתת הבית בכפר דומא על יושביו הביאה למותם של שניים מדייריו ולפציעתם האנושה של שניים נוספים. אולם מעשה נורא זה לא בוצע בחלל ריק. מאז 1999, עת החלה הקמת המאחזים ב”עמק שילה” הסמוך, מתרחש באזור תהליך מתמשך של העמקת השליטה הישראלית בשטח ודחיקת הפלסטינים ממנו.

פעמים רבות מושגת מטרה זו באמצעות שימוש באלימות, ככלי פוליטי לשינוי המציאות בשטח לטובת המתנחלים.

תהליך זה מתאפשר, בין השאר, בזכות היות האזור סביבה נעדרת חוק.

לאורך כל השנים זוכים מתנחלי מאחזי הפרא לתמיכה מתמשכת מצד הרשויות, במעשה ובמחדל: רשות מקומית המעניקה תמיכה כספית, משרדי ממשלה הבונים ומספקים תשתיות, גורמי אכיפה הנמנעים מלאכוף את חוקי התכנון והבנייה, כוחות בטחון שלא רק נותנים הגנה למתנחלים במאחז הלא חוקי אלא אף מסייעים להם בהרחקת הפלסטינים מהשטחים החקלאיים, גם כאשר מדובר באדמותיהם הפרטיות.

אירועי השנים שחלפו מאז הקמת מאחזי הפרא ועד היום מלמדים שנוכחות המתנחלים באזור כרוכה בגזל ומעשי אלימות מתמשכים.

כדי להפסיק זאת יש לפנות את מאחזי הפרא. עכשיו.
0
מאז 2009 הוכפל מספר המתנחלים במאחזי עמק שילה מ-450 ל-950
0
מתוך 113 תלונות באזור מאחזי עמק שילה – הוגשו רק 4 כתבי אישום
0%
מאז 2009 גדל מספר הבתים הלא חוקיים במאחזי עמק שילה בלמעלה מפי שתיים
0%
מהתיקים נסגרו כתוצאה מכישלון החקירות

תשתיות הגזל והאלימות – תמונת מצב

אלימות

תמונת מצב במאחזי הפרא

בכל שבועיים בממוצע מבוצעת תקיפה אלימה כלפי פלסטינים או רכושם. ממארס 2009 עד היום נמנו 175 תקריות בכפרים הסמוכים למאחזי עמק שילה*.

* על-פי נתוני אוצ’ה, משרד התיאום לעניינים הומנטריים של האו”ם, www.ochaopt.org

הסיוע הממשלתי

היעדר אכיפה – מתוך 113 תיקי תקיפות מתנחלים שאירעו באזור עמק שילה מאז 2009 – הוגשו 4 כתבי אישום בלבד (מתוכם אחד כבר בוטל).*

* על-פי נתוני יש דין

בניה לא חוקית

תמונת מצב במאחזי הפרא

מאז 2009 גדל מספר הבתים הלא חוקיים במאחזי עמק שילה בלמעלה מפי שניים. מאז 2009 הוכפל מספר המתנחלים במאחזי עמק שילה מ-450 ל-950 מתנחלים.*

* על-פי נתוני שלום עכשיו

הסיוע הממשלתי

היעדר אכיפה – מתוך 226 צווי הריסה שהוצאו במאחזי עמק שילה: 204 צווים לא נאכפו (90.3%), 22 צווים בוצעו (9.7%) – על-ידי המתנחלים או כוחות הביטחון *

* על-פי מידע העולה מנתוני המינהל האזרחי

השתלטות על קרקעות

תמונת מצב במאחזי הפרא

סביב מאחזי עמק שילה נוצרה טבעת של כ-10 קמ”ר שבהם נמנעת בפועל כניסת פלסטינים, לאחר שקבוצות מתנחלים מאימות ותוקפות דרך קבע חקלאים פלסטינים שמנסים לעבד את אדמתם.*

* על-פי נתוני שלום עכשיו

הסיוע הממשלתי

כשנוצר עימות, כוחות הבטחון מרחיקים את הפלסטינים מהאדמות, באמתלה של הגנה על שלומם של חברי שתי הקבוצות. רכזי הבטחון של המאחזים, מתנחלים הממומנים על-ידי המדינה ומצוידים בנשק על-ידי צה”ל, משתתפים ולעתים מובילים את התקפות אלה.

תמונת מצב במאחזי הפרא

בסמוך למאחזים מעבדים המתנחלים למעלה מ-1,300 דונם עליהם השתלטו. 90% מהם הנם אדמות פרטיות שנגזלו מבעליהן הפלסטינים. על אדמות אלה מגדלים המתנחלים גפנים וזיתים. תוצרת זו משווקת ליקבי הסביבה ול”משק אחיה”, המוכר מוצרי שמן זית בתפוצה נרחבת.*

* על-פי נתוני שלום עכשיו

הסיוע הממשלתי

ככלל, בהעדר הגנה של כוחות הביטחון נמנעת כניסתם של הפלסטינים לאדמותיהם. רק במקרים נדירים היא מתאפשרת, וגם אז היא מוגבלת למספר ימים בודדים בשנה המותנים בתיאום מוקדם עם כוחות הביטחון הנדרשים להגן עליהם מפני המתנחלים. במקביל, ממשיכים המתנחלים לעבד את השטחים עליהם השתלטו באין מפריע.

תשתיות, שירותים חברתיים, בנייה ופיתוח

תמונת מצב במאחזי הפרא

המאחזים נהנים מתשתיות חשמל, מים, ביוב וכבישים.

במאחזים הבלתי חוקיים פועלים מוסדות ממלכתיים דוגמת מעונות, מקוואות, בתי כנסת, גני ילדים, וניתנים שירותים שונים כפינוי אשפה ואחרים.

המאחזים ממשיכים לגדול ולהיבנות, כבישים ותשתיות נבנים ומפותחים.

הסיוע הממשלתי

משרד השיכון מימן את הקמת התשתיות במאחזי עמק שילה בסך של 5 מיליון ₪; מועצת מטה בנימין מספקת את שירותי החשמל והמים.

המועצה האזורית מטה בנימין מספקת ומממנת את סל השירותים הניתנים במאחזים הבלתי חוקיים. עמותות שונות תומכות בבניה ובפעילות הבלתי חוקית המתרחשת במאחזים, חלקן זוכות להשתתפות ממשלתית על-ידי הכרה בתרומות להן לצורכי מס.

תנועת ההתיישבות אמנה, שראשיה מקורבים לרבים מחברי הממשלה, משווקת ומקדמת את הבניה במאחזי עמק שילה.

השיטה


ערוגות הפרא – השתלטות המאחזים בעשרה צעדים


את מאחזי הפרא צריך לפנות. את התמיכה הממשלתית בהם חייבים להפסיק. עכשיו.

למידע נוסף היכנסו לעמוד הפייסבוק של שלום עכשיו
pnfb